Gramy w jednej drużynie! Firma Lewiatan!

Kolejne podziękowania za wspólnie rozegrany sezon w PlusLidze, kierujemy do naszego wieloletniego sponsora, firmy Lewiatan! Dziękujemy, że gramy w jednej drużynie!Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 roku jako organizacja zrzeszająca kupców, prowadzących działalność handlową.
Za główny cel postawiła sobie budowę zintegrowanej detalicznej sieci sklepów spożywczych, która stanie się największą siecią handlową działającą w systemie franczyzowym i która będzie w stanie bronić jej uczestników przed konkurencją ze strony zewnętrznych sieci handlowych. Cel ten jest sukcesywnie realizowany. Dzięki zaangażowaniu polskich przedsiębiorców Polska Sieć Handlowa Lewiatan konsoliduje obecnie ponad 3 200 rzetelnych i solidnych placówek handlowych oraz może liczyć na dalszy, intensywny rozwój.

Nazwa "Lewiatan" inspirowana była działającą w okresie międzywojennym organizacją zrzeszeń gospodarczych – Centralnym Związkiem Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan, która reprezentowała polski przemysł wobec władz państwowych i wniosła olbrzymi wkład w rozwój naszego kraju. Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 r., aby wzorując się na tej organizacji, zrzeszać polskich przedsiębiorców prowadzących działalność handlową oraz chronić ich interesy przed masowo wkraczającymi wówczas na polski rynek zewnętrznymi sieciami i koncernami handlowymi, zapewniając rodzimym handlowcom możliwość dalszego funkcjonowania i rozwoju.