Zarząd

Prezes Zarządu: Dariusz Fryszkowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 Janusz Dasiewicz

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej: Halina Bąk

Członkowie Rady Nadzorczej: Leszek Figarski