Zarząd

Prezes Zarządu: Wojciech Stępień

Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 Janusz Dasiewicz

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej: Halina Bąk

Sekretarz Rady Nadzorczej: Paweł Piotrowski

Członkowie Rady Nadzorczej: Leszek Figarski